הכנס השנתי של מכון תל אביב

16 בינואר 2020 אל 17 בינואר 2020

17-16 בינואר 2020

Save the Date

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו