הכנס השנתי של מכון תל אביב

הכנס השנתי של מכון תל אביב

16-17 בינואר 2020

 

SAVE THE DATE

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו