הכנס השנתי של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו

7 במרץ 2019 אל 8 במרץ 2019

הכנס השנתי של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו

7- 8 מרץ 2019

"האב המת": מהרצח הממשי למטאפורי

כנס עם האנליטיקאית פרופ’ רוזין פרלברג

הכנס יכלול הרצאות והדרכה חיה של פרלברג ויקחו בו חלק

אנליטיקאים ממכון תל אביב ומהקהילה המקצועית.

לפרטים נוספים

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו