שיח גלריה: הזכרות, מחיקה, כתיבה

16 במאי 2019 18:45 - 21:00

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו שמח להזמינכם/ן
לשיח גלריה: הזכרות, מחיקה, כתיבה

הועדה הבינתחומית שמחה להזמינכם לשיח גלריה בו יתארחו שתי סופרות
אסתר אורנר עם ספרה 'ביוגרפיה זעירה לחלום'
יעל נאמן עם ספרה 'היה היתה'
כתיבתן מבקשת להנכיח את המחיקה, להחזיק את המתח שבין הסתרה לבין גילוי ולהציע בעצם כתיבתן אפשרות של קיום. הסתתרות מאזורי האימה, בנפש שחוותה את השואה, נעשית על מנת לאפשר חיים, אך בה בעת מסתכנת במחיקתם של אזורי חיים אחרים, במרחב האישי ובמרחב ההעברה הבין דורית.

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו