פסיכותרפיה פסיכואנליטית – תהליך הקבלה

מבנה התוכנית תהליך הקבלה תוכנית הלימודים לוח שנתי סגל התוכנית


ההרשמה לתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, מחזור אוקטובר 2020, נמשכת עד 31.5.2020

 

מוזמנים להציג מועמדות:

 • פסיכיאטרים – לאחר שנתיים התמחות בפסיכיאטריה, שסיימו שלב א' בהתמחות.
 • פסיכולוגים קליניים – לאחר שנתיים של התמחות*.
 • עובדים סוציאליים קליניים – בעלי תואר שני במגמה קלינית, שלאחר סיום לימודי התואר סיימו לפחות עוד שתי שנות ניסיון במקום עבודה באוריינטציה דינמית המוכר להתמחות בבריאות הנפש*.
 • פסיכולוגים רפואיים, שיקומיים, חינוכיים, התפתחותיים, קרימינולוגים קליניים – שלאחר סיום לימודי התואר סיימו לפחות עוד שתי שנות ניסיון במקומות המאושרים להתמחות קלינית*.
 • מטפלים באמצעות אומנויות – בעלי תואר שני, שלאחר סיום לימודי התואר סיימו עוד לפחות שתי שנות ניסיון קליני במסגרות בעלות אוריינטציה דינמית המוכרות להתמחות בבריאות הנפש*.
 • עדיפות תינתן למועמדים שהתנסו בטיפול אישי בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית.
 • מועמדים שלא התנסו בטיפול אישי באוריינטציה פסיכואנליטית ידרשו לכך במהלך שנות לימודיהם בתוכנית.

* רשימת המוסדות המוכרים על ידי משרד הבריאות להתמחות בפסיכולוגיה קלינית: כאן.

מועד אחרון להרשמה:  31.5.2020.
דמי הרשמה: 300 שקלים.

רשימת המסמכים הנדרשים להרשמה:

 • טופס הרשמה מקוון לתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
 • טופס רישום לתוכנית לפסיכותרפיה – [לחצו להורדת הקובץ]
 • אישורים ותעודות על התארים האקדמאיים, אישורים מקצועיים רלוונטיים וההכשרות המקצועיות שלמדת.
 • קורות חיים אישיים, עד שני עמודים.
 • 2 המלצות ממדריכים על עבודה טיפולית באוריינטציה פסיכודינמית. על חוות הדעת להישלח על ידי המדריכים ישירות למכון באמצעות פקס מספר: 1533-527-8332; או מייל: taicp.office@gmail.com
  מכון ת"א שומר לעצמו זכות לפנות ישירות אל המדריכים ששלחו המלצות לשם הרחבתן.
 • תמונת פספורט.
 • קבלה על תשלום דמי רישום בסך 300 שקלים.
  [ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בקישור הזה או בהעברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:
  בנק יובנק, מס' חשבון 424021 סניף 288 – את אישור ההעברה יש לשלוח למייל: taicp.office@gmail.com]

את כל המסמכים (למעט המלצות המדריכים) יש להעביר אלינו באמצעות שירות מוצפן, אליו ניתן להגיע בהקשה על קישור זה: https://send.firefox.com

אין צורך להירשם לשירות. מעלים את כל הקבצים על ידי "בחירת קבצים להעלאה" או גרירתם לתוך הריבוע המקווקו. מסמנים וקובעים סיסמה [אותה תרשמו גם בטופס המקוון אותו עליכם למלא], וקובעים שההורדה תתאפשר למשך יום אחד והורדה אחת.

את הקישור שיתקבל לאחר העלאת הקבצים יש לשלוח מיידית למזכירות המכון בכתובת: taicp.office@gmail.com

תנאי הקבלה

לאחר קבלת המסמכים הנדרשים, ייערכו למועמדים העומדים בתנאי הסף, שני ראיונות קבלה אישיים.
לאחר הראיונות, ועדת הקבלה תדון בכל מועמד/ת, ותקבל החלטה בהתייחס לראיונות, חוות הדעת והמסמכים.
הוועדה מחויבת על שמירת כללי האתיקה והחיסיון של תהליך הקבלה, לרבות המסמכים, הראיונות והדיון אודות המועמד/ת.

תשובות תינתנה ב-23.6.2020.
ועדת הקבלה אינה נותנת משובים בנוגע להחלטותיה.

התלמידים יידרשו להשיב עד 30.6.2020.

***
שכר לימוד שנתי: 10,500 שקלים.
 

פרטים מלאים על תוכנית הלימודים: כאן.

 

מזכיר התוכנית: בצלאל ברשטלינג, במייל: info@taicp.org
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו | ת.ד. 39517 ת"א 6139401 | טל  03-527-8332 |
פקס: 1533-527-8332

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו