בדידות בפסיכואנליזה ומעבר לה – הרצאות הכנס השנתי

הכנס השנתי של המכון, שהוקדש לבדידות בפסיכואנליזה ומעבר לה, נערך ב-10-11 במרץ 2022.
ועדת ההיגוי של הכנס:
איה זיידל (יו"ר), ד"ר יורם בן יעקב, דורית לוין, שלומית מאיר, אילנה מישאל ופרופ' רוית ראופמן.
צילום ההרצאות: בטיפולנט.

דברי פתיחה: איה זיידל, יו"ר הכנס

דברי ברכה: שימי תלמי, יו"ר מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו

מושב ראשון

"מבוא לבדידות":  שיחה פסיכואנליטית-פילוסופית על בדידות. יו"ר: ג'יזל ורד

 

"לא טוב היות האדם לבדו", האמנם? פרופ' שי פרוגל

לא תארתי לעצמי שהבדידות היא שער חשבתי, קיר". פרופ' עפרית ברמן-שפירא

מושב שני

בדידותו של הפסיכואנליטיקאי. יו"ר: ד"ר יורם בן יעקב

שחנ"ש על בדידות בין שני זרים: האנליטיקאי והאנליזנד בגוף אחד. עמנואל עמרמי

מושב שלישי

בדידות בראי היצירה והטרנספורמציה הנפשית. יו"ר: הדר קמפינסקי-שוייצר

מבט פסיכואנליטי על הבדידות בעבודותיה של סיגלית לנדאו. חני בירן

בדידות: לא מה שחשבנו (על מה שלא חשבנו). סיגלית לנדאו

מושב רביעי

שיחה רפלקטיבית על בדידות. יו"ר: אורנה קיסלסי

בכנס נערכו גם 8 מושבים מקבילים. אחד מהם צולם.

פנומנולוגיה של בדידות: עיון פסיכואנליטי במחזה Rockabye  (נד-נד) מאת סמואל בקט
מרצה: ד"ר ציקי כהןמנחה: ד"ר שלומית ידלין גדות

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו