פרטי חבר

Isabelle
Benhamou
תואר: פסיכיאטרית לילדים ונוער
הגדרה: אנליטיקאי מנחה ילדים, מתבגרים ומבוגרים
התמחות: ילדים, מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0544540356
טלפון בקליניקה: 0544540356
כתובת הקליניקה: רחוב איגרת תימן 8 הרצליה

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו