פרטי חבר

יעל
ברעמי
תואר: M.A
הגדרה: אנליטיקאי
התמחות: מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0505948514
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: א. ד. גורדון 31 הרצליה
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו