פרטי חבר

נריה
קרין
תואר: מ.א
הגדרה: אנליטיקאי
התמחות: מבוגרים
נייד: 0505730517
טלפון בקליניקה: 0505730517
כתובת הקליניקה: רח אצ"ל 61 הרצליה
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו