פרטי חבר

מירי
רוזובסקי
תואר:  
הגדרה: עמיתה בינתחומית
התמחות:  
נייד: 02507263712
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו