Monthly Archives: מרץ 2024

תוכנית לימודים חדשה: חיי הנפש המוקדמים – סוגיות מורכבות בטיפול בילדים ונוער

כלליסגור לתגובות על תוכנית לימודים חדשה: חיי הנפש המוקדמים – סוגיות מורכבות בטיפול בילדים ונוער

התוכנית החדשה של המכון מיועדת למטפלים מנוסים ומטרתה להעמיק את ההבנה התיאורטית ואת אופן ההתמודדות עם סוגיות מורכבות בעבודה הקלינית עם ילדים ונוער, תוך...   המשך קריאה...

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו