מהרצאות החברים #2

ulman

"עדות בפסיכואנליזה ופילוסופיה"

הרצאתה של ד"ר חנה אולמן, פסיכואנליטיקאית מנחה במכון, עוסקת במתח בין חוויה לבין הנרטיב שלה, בין ההתנסות לבין הזיכרון הנרטיבי, בפער בין העצמי הנרטיבי לבין הסובייקט החווה. אולמן דנה בשאלה מה בין העדות הכתובה לבין העדות הנמסרת בחדר הטיפולים?

ההרצאה המלאה כאן

"נראה לי", אומרת אולמן, "כי אולי אנו חשופים לסכנה, סכנת הבלבול בין הנרטיב הספרותי לבין החוויה […] אולי באורח בלתי נמנע אנו עלולים להתפתות לזיהוי של הנרטיב עם החיים עצמם […] ובאופן בלתי נמנע אני שואלת את עצמי: מהו המרחק הנכון בין החוויה של טראומה מאסיבית? האם יש מרחק נכון?"

ההרצאה נישאה ב-4 ביוני 2018, בערב לכבוד ספרה של דנה אמיר "להעיד על העדים – ארבעה מודוסים של עדות טראומטית".

בצילום: חנה אולמן בהרצאה (צילום מסך)

 

rozental

"הדיאלקטיקה של התקווה – מגן העדן האבוד להדדיות היחסים"

ההרצאה של אודי רוזנטל, פסיכואנליטיקאי מנחה במכון, עוסקת בהתפתחות חוויית התקווה בטיפול.

ההרצאה המלאה כאן

"תקווה", אומר רוזנטל בפתח הרצאותו, "היא ביטחון באהבה שלנו וביכולתנו לשמר אותה גם באכזבות ותסכולים; היא הביטחון שלנו שגם במשברים ואכזבות נוכל להמשיך להיות במגע עם האהבה שלנו ולא נצטרך לפצל את עצמנו לעצמי שונא ועצמי אוהב ואת האובייקט לאובייקט מואדר ואהוב ולאובייקט שנוא. הדיאלקטיקה של התקווה נוצרת במרחב שבין השד לפה […] במרחב שבין הפה לפטמה נוצרת התקווה ונוצרות גם אי ההבנות ביחס אליה".

ההרצאה נישאה ב-2018 בערב של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

בצילום: אודי רוזנטל בהרצאה (צילום מסך)

 

yadlin

"על מים סוערים, אמת ושיח הגמוני"

הרצאתה של ד"ר שלומית ידלין-גדות, חברת המכון, עוסקת באמת כמושג, כתופעה כנקודת עגינה, במהלך ההיסטוריה האנושית. בהרצאה, סוקרת ידלין-גדות את מושג האמת בפילוסופיה – מאז יוון עתיקה ועד ימינו – ובפסיכואנליזה.

ההרצאה המלאה כאן

"תפישה קוהרנטית של אמת גורסת", אומרת ידלין-גדות, "שערך של אמת, של כל טענה, תלוי בעקביותה וביכולתה להיות מיושבת עם מערכת שלמה של טענות נוספות […] תפישה אינטרסובייקטיבית של אמת נשענת על הקשר בין אדם לסובביו, ורואה את האובייקטיבי כמוגדר על ידי הסכמה בינאישית אימפליציטית או מפורשת. תפיסה פרגמטית של אמת מתבססת על הקשר בין ציפיות של אדם לבין התגשמותן בעתידו […] בתפיסת האמת הסובייקטיבית האמת איננה נתפסת כמושא של ידע אלא כחוויה אישית וייחודית השואפת להגשמה באורח חייו של הפרט […] הפסיכואנליזה משקפת את החשיבה הפילוסופית, את אותם הקונפליקטים העקרוניים בתפיסות האמת השונות".

ההרצאה נישאה ב-2017 במסגרת "פרום בינתחומי – מציאות מהי?" באוניברסיטת תל אביב.

בצילום: ד"ר שלומית ידלין-גדות בהרצאה (צילום מסך)

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו