קטגוריות

זו השנה השלישית שמרחב התצוגה במכון תל אביב ממשיך לפעול כגלריה ומזמין אומנים עכשוויים להציג עבודותיהם
השנה יהיה הנושא הראשון לתערוכה: ש[  ] חור . לקראת סוף השנה נערוך שיח גלריה.

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו
מציע תכנית ייחודית דו-שנתית ללימודי פסיכואנליזה בגישה בינתחומית.
התכנית מכוונת ליצור מרחב לשיח ולימוד משותף בין הפסיכואנליזה
ודיסציפלינות שונות: אמנות, ספרות, פילוסופיה, קולנוע ועוד.
למידע נוסף

מכון תל אביב לפסיכואנליזה
בת זמננו פותח בימים
אלו בהרשמה 
למחזור
נוסף של הכשרה בפסיכואנליזה,
שיחל לימודיו 
באוקטובר 2015
לפרטים נוספים

 
ברוכים הבאים
 

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו הינו מכון להכשרה, ללימוד ולחקר הפסיכואנליזה על זרמיה השונים. המכון שואף להקנות רמת ידע ומיומנות גבוהים בתיאוריה ובפרקטיקה פסיכואנליטית ולאפשר תהליך של התהוות מקצועית מתמשכת עבור עמיתים המעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית ובשותפות בעשייה במכון. אנו שואפים להקנות הכשרה בעלת צביון חופשי, מרובת פרספקטיבות, אשר תעודד אצל הלומדים יצירתיות, חשיבה ביקורתית וחדשנות בתוך סטנדרטים של איכות תוך שמירה על מחויבות אתית כלפי הפונים לטיפול בכל תחומי בריאות הנפש.

הפעילות והלמידה במכון מתנהלות בשני מסלולים משלימים: מסלול אחד הנו הפורום שעוסק בלימוד בקבוצה הגדולה של כל חברי המכון (כולל העמיתים הנמצאים בהכשרה) ובפיתוח אושיות המכון. פורום זה נפגש אחת לחודש למספר שעות. המפגשים כוללים למידה תיאורטית וקלינית ודיונים ארגוניים. בחלק הלימודי העמיתים ואורחים מחוץ למכון מציגים את עבודותיהם בפורום ומעלים לדיון נושאים הקשורים  במהותה של הפסיכואנליזה. מסלול שני של פעילות הוא זה של קבוצות ההכשרה. קבוצות ההכשרה לומדות על בסיס תכנית לימודים  אשר משלבת  למידה תיאורטית ולמידה מהתנסות קלינית, ממקום של חופש מירבי לעמיתים.
 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו רואה בחקר ולמידה אנטרדיסציפלינריים נדבך חשוב בחשיבה הפסיכואנליטית ועל כן חברים בו גם חוקרים אקדמאים פסיכואנליטיים מתחומים שונים כגון הפילוסופיה, הספרות, המוזיקה והאמנות הפלסטית. כמו כן המכון  מחויב לזיקה חברתית ולהתייחסות למגזרי האוכלוסיה השונים במציאות הישראלית, בהתאם לערכים ההומניסטים עליהם הפסיכואנליזה מושתתת.

 

כתובתנו:
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
ת.ד 39517, תל אביב 61394