בעלי תפקידים – ועדות

ועד מנהל

רות לביא, יו"ר המכון
ציפי מיידלר
רחל קלע
מיכל אילון
אורנה קיסלסי
אדוה שוובל
צביקה שוורצמן
אודי רוזנטל
שרון קורן לזרוביץ (גזברית)

———————————————————-

ועדת אתיקה ותקנון

אודי רוזנטל, יו"ר הוועדה
גליה אריאלי
ענת פרי

———————————————————-

הוועדה המדעית

אורנה קיסלסי, יו"ר הוועדה
גדית אוריין
הדר קמפינסקי-שוייצר
איה זיידל
שימי תלמי

———————————————————-

ועדת קבלה

רחל קלע, יו"ר הוועדה
טובה זלץ
דפנה לדין-גורקין
גידי לוין
חגי שיקלר

———————————————————-

ועדת הוראה

ציפי מיידלר, יו"ר הוועדה
יעל פרי זוהר
אלי הימן
מיכל הסל קומרניק
מושיק עובדיה

———————————————————-

ועדת הכשרה

מיכל אילון, יו"ר הוועדה
ענת קנדר
רות שוודרון
רות קורמן
רותי ברקן

———————————————————-

הוועדה למעורבות חברתית

צביקה שוורצמן, יו"ר הוועדה
חני בירן
עומר דרור
אורנה שרצקי
אורי נח

———————————————————-

הוועדה הבינתחומית

אדוה שוובל, יו"ר הוועדה
רינה דודאי
נעמי ליברמן
מירי רוזובסקי
דבורה צלנר

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו