פסיכותרפיה פסיכואנליטית – מבנה התוכנית

מבנה התוכנית תהליך הקבלה תוכנית הלימודים לוח שנתי

 

התוכנית החדשה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית היא תוכנית לימודים תלת-שנתית.
מטרות התוכנית הן פיתוח והעמקת הידע התיאורטי והכישורים הקליניים לעוסקים בפסיכותרפיה, תוך הכרת ריבוי הגישות בפסיכואנליזה בת זמננו.

התוכנית שמה דגש על פיתוח היכולת הקלינית, הטכניקה והנוכחות הטיפולית, לצד פיתוח החשיבה התיאורטית.

ברוח מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו התוכנית משלבת את הרחבת ההבנה הפסיכואנליטית דרך מפגש בינתחומי עם תחומי דעת נוספים; ובנוסף מאפשרת התבוננות ברלוונטיות של הפסיכואנליזה להבנת ההקשר התרבותי-חברתי כפי שהוא מופיע בקליניקה.

התוכנית מוכרת על ידי החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל [הפ"י] כהשתלמות מקצועית מובהקת.
[מצורף האישור להורדה]

מתוך ערב פתוח לתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית שהתקיים בזום

 

מרכזי התוכנית: ד"ר חנה אולמן, ד"ר ענר גוברין

מרכזי הוראה: מיכל זלינגר, חווה ינאי מלאך, פרופ' שי פרוגל (מרכז הבינתחומיות).

מרכזי קבלה: שרי ציבולסקי, יניב כץ

אודות צוות התוכנית והמרצים: כאן 

הלימודים בתוכנית מתקיימים שלוש פעמים בחודש בימי ג', בין השעות 15:00- 21:45, במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב. ביום ג' האחרון בכל חודש לא מתקיימים לימודים, למעט פעמיים בכל סמסטר שבהן התלמידים ישתתפו בערבי התוכנית המדעית של המכון.

חובות הלימודים

בתום שנת הלימודים השנייה יוגש סיכום טיפול עליו ניתנה ההדרכה במהלך השנה.
בתום הלימודים תוגש עבודת גמר, שתתאר תהליך טיפולי המשלב דיון תיאורטי.

הדרכות אישיות

התוכנית מחייבת את הלומד בה להיות בהדרכה אישית – בהיקף של לפחות 40 שעות הדרכה בכל שנת לימודים – על ידי שני מדריכים (לאחר שנה וחצי יש להחליף מדריך על מנת שתהיה התנסות עם שני מדריכים שונים). ההדרכה תינתן על ידי אנליטיקאים ועמיתים בכירים מרשימת המדריכים של מכון תל אביב פסיכואנליזה בת זמננו.

תלמידי התוכנית זכאים לתעריף הדרכה מוזל (290 שקלים) אצל המדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התוכנית. כמו כן התלמידים יהיו זכאים לטיפול פסיכואנליטי בתעריף מוזל אצל מטפלים מרשימה המוכרת על ידי התוכנית.

רשימת מדריכים

תעודת גמר

התוכנית מקנה תעודה בפסיכותרפיה, המוכרת על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. .

שכר לימוד

שכר הלימוד השנתי: 10,500 שקלים.

 

תוכנית הלימודים המלאה: כאן.

התוכנית החדשה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מוכרת על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו