פסיכותרפיה פסיכואנליטית – מבנה התוכנית

 

מבנה התוכנית תהליך הקבלה תוכנית הלימודים לוח שנתי סגל התוכנית

 

התוכנית החדשה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית היא תוכנית לימודים תלת-שנתית. התכנית הוקמה ברוח מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו הדוגל בהטרוגניות רעיונית תיאורטית, בשקיפות ועקרונות דמוקרטיים במבנה האירגוני ובהכשרה של מטפלים למודעות ורגישות חברתית גבוהה. [לחצו לקריאה נוספת על תולדות המכון]

מטרות התוכנית הן פיתוח והעמקת הידע התיאורטי והכישורים הקליניים לעוסקים בפסיכותרפיה, תוך הכרת ריבוי הגישות בפסיכואנליזה בת זמננו.
התוכנית שמה דגש על פיתוח היכולת הקלינית, הטכניקה והנוכחות הטיפולית, לצד פיתוח החשיבה התיאורטית.
ברוח מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו התוכנית משלבת את הרחבת ההבנה הפסיכואנליטית דרך מפגש בינתחומי עם תחומי דעת נוספים; ובנוסף מאפשרת התבוננות ברלוונטיות של הפסיכואנליזה להבנת ההקשר התרבותי-חברתי כפי שהוא מופיע בקליניקה.
התוכנית מוכרת על ידי החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל [הפ"י] כהשתלמות מקצועית מובהקת.

[מצורף האישור להורדה]

מתוך ערב פתוח לתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית שהתקיים בזום

 

מרכזי התוכנית: ד"ר חנה אולמן, ד"ר ענר גוברין

מרכזי הוראה: מיכל זלינגר, חווה ינאי מלאך, פרופ' שי פרוגל (מרכז הבינתחומיות).

מרכזי קבלה: שרי ציבולסקי, יניב כץ

אודות צוות התוכנית והמרצים: כאן 

הלימודים בתוכנית מתקיימים שלוש פעמים בחודש בימי ג', בין השעות 15:00- 21:45, במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב. ביום ג' האחרון בכל חודש לא מתקיימים לימודים, למעט פעמיים בכל סמסטר שבהן התלמידים ישתתפו בערבי התוכנית המדעית של המכון.

חובות הלימודים

בתום שנת הלימודים השנייה יוגש סיכום טיפול עליו ניתנה ההדרכה במהלך השנה.
בתום הלימודים תוגש עבודת גמר, שתתאר תהליך טיפולי המשלב דיון תיאורטי.

הדרכות אישיות

התוכנית מחייבת את הלומד בה להיות בהדרכה אישית – בהיקף של לפחות 40 שעות הדרכה בכל שנת לימודים – על ידי שני מדריכים (לאחר שנה וחצי יש להחליף מדריך על מנת שתהיה התנסות עם שני מדריכים שונים). ההדרכה תינתן על ידי אנליטיקאים ועמיתים בכירים מרשימת המדריכים של מכון תל אביב פסיכואנליזה בת זמננו.

תלמידי התוכנית זכאים לתעריף הדרכה מוזל (290 שקלים) אצל המדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התוכנית. כמו כן התלמידים יהיו זכאים לטיפול פסיכואנליטי בתעריף מוזל אצל מטפלים מרשימה המוכרת על ידי התוכנית.

לחצו לרשימת מדריכים

רשימת מטפלים בתעריף מוזל

תעודת גמר

התוכנית מקנה תעודה בפסיכותרפיה, המוכרת על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. .

שכר לימוד

שכר הלימוד השנתי: 10,500 שקלים.

תנאי תשלום וביטול 

עלות שכ"ל לשנה לסטודנט הינו 10,500 .₪ לתשלום הסכום בניכוי המקדמה לחצו כאן – יש להסדיר עד סוף אוגוסט מקדמה ע"ח שכר הלימוד בסך 1,000 ₪ תשולם מיד עם הודעת הקבלה ללימודים  (לא תוחזר במקרה של ביטול) דמי הרשמה ע"ס 300 ₪ (לא יוחזרו ולא יכללו בשכ"ל).

תעריף שעת הדרכה 290 .₪ ההדרכה הפרטית תשולם ישירות למדריך

הפסקת לימודים תתבצע באמצעות הודעה בכתב למזכירות התכנית. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב. – במידה והנרשם יבטל את לימודיו בתוכנית שבועיים לפני או אחרי תחילת הלימודים יוחזר % 80 משכר הלימוד

– במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי

– מקרים חריגים יידונו בוועדת חריגים.

–  ביצוע התשלום מהווה אישור לקריאת והבנת התנאים מעלה.

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות לבצלאל במייל:  info@taicp.org.il

תוכנית הלימודים המלאה: כאן.

התוכנית החדשה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מוכרת על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו