פשר החלום – היבטים תאורטיים וקליניים

התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנלטית הקדישה את הכנס השנתי הראשון לנושא החלום.
בהקלטה מהכנס, שנערך (בזום) ב-28 בינואר 2022, הרצאותיהם של מקסים בן אמו, ד"ר רוני כרמלי,
ד"ר מעין מזור וד"ר גילה עפר.
דברי פתיחה: שימי תלמי, היו"ר החדשה של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
מנחים: פרופ' ענר גוברין וד"ר חנה אולמן, מרכזי התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו