התוכנית המדעית לשנת 2023-2022

ערבי הפורום | ימי שלישי

סמסטר א':

פורום ראשון: 25.10.22 | תכנים ומרצים יפורסמו.

פורום שני: 29.11.22 | תכנים ומרצים יפורסמו.

פורום שלישי: 27.12.22 | תכנים ומרצים יפורסמו.

פורום רביעי: 31.01.2023 | תכנים ומרצים יפורסמו.

סמסטר ב':

פורום חמישי: 28.03.23 | תכנים ומרצים יפורסמו.

פורום שישי: 02.05.23 | תכנים ומרצים יפורסמו.

פורום שביעי: 30.05.23 | תכנים ומרצים יפורסמו.

פורום שמיני: 27.06.23 | פורום סיום השנה.

ערבים מדעיים | ימי ראשון וחמישי

אירועים מטעם הוועדה המדעית: ימי עיון, השקות ספרים, כנס ויום חזון

סמסטר א'

04.12.22 (יום א'): ערב השקת ספרה של של ד"ר גבי מן.

18.12.22 (יום א'): ערב השקת ספרה של פרופ' עופרית שפירא-ברמן.

12.01.23 (יום ה'): שיח מכוני.

19.01.23 (יום ה'): פתיחה חגיגית של הגלריה הווירטואלית.

27.1.23 (יום ו'): "נתיבים בפסיכואנליזה מקליין ועד הינשלווד" (סמינר מקוון).

סמסטר ב'

16-17.03.23 (חמישי-שישי): הכנס השנתי של המכון.

02.04.23 (יום א'): ערב השקת ספרם של סמדר אשוח ואבי ברמן.

20.04.23 (יום ה'): השקת ספרם של מיכאל ובתיה שושני.

28.04.23 (יום שישי): יום חזון.

04.05.23 (יום ה'): ערב עיון  – פנים שונים לטיפול הפסיכואנליטי.

18.05.23 (יום ה'): הרצאות בית מדרש.

01.06.23 (יום ה'): אסיפה כללית: בחירות קטנות + שיח מכוני.

15.06.23 (יום ה'): הרצאות בית מדרש.

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו