אודות המכון

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו הינו מכון להכשרה, ללימוד ולחקר הפסיכואנליזה על זרמיה השונים. המכון שואף להקנות רמת ידע ומיומנות גבוהים בתיאוריה ובפרקטיקה פסיכואנליטית ולאפשר תהליך של התהוות מקצועית מתמשכת עבור עמיתים המעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית ובשותפות בעשייה במכון. אנו שואפים להקנות הכשרה בעלת צביון חופשי, מרובת פרספקטיבות, אשר תעודד אצל הלומדים יצירתיות, חשיבה ביקורתית וחדשנות בתוך סטנדרטים של איכות תוך שמירה על מחויבות אתית כלפי הפונים לטיפול בכל תחומי בריאות הנפש.

הפעילות והלמידה במכון מתנהלות בשני מסלולים משלימים: מסלול אחד הנו הפורום שעוסק בלימוד בקבוצה הגדולה של כל חברי המכון (כולל העמיתים הנמצאים בהכשרה) ובפיתוח אושיות המכון. פורום זה נפגש אחת לחודש למספר שעות. המפגשים כוללים למידה תיאורטית וקלינית ודיונים ארגוניים. בחלק הלימודי העמיתים ואורחים מחוץ למכון מציגים את עבודותיהם בפורום ומעלים לדיון נושאים הקשורים במהותה של הפסיכואנליזה. מסלול שני של פעילות הוא זה של קבוצות ההכשרה. קבוצות ההכשרה לומדות על בסיס תכנית לימודים אשר משלבת למידה תיאורטית ולמידה מהתנסות קלינית, ממקום של חופש מירבי לעמיתים.
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו רואה בחקר ולמידה אנטרדיסציפלינריים נדבך חשוב בחשיבה הפסיכואנליטית ועל כן חברים בו גם חוקרים אקדמאים פסיכואנליטיים מתחומים שונים כגון הפילוסופיה, הספרות, המוזיקה והאמנות הפלסטית. כמו כן המכון מחויב לזיקה חברתית ולהתייחסות למגזרי האוכלוסיה השונים במציאות הישראלית, בהתאם לערכים ההומניסטים עליהם הפסיכואנליזה מושתתת.

כתובתנו:
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
ת.ד 39517, תל אביב 61394

היסטוריה של המכון

המכון הוקם בשנת 1999 ביוזמתו של מיכאל שושני כדי לקדם את המחשבה הפסיכואנליטית ואת הפרקטיקה הפסיכואנליטית ולהפיצן בארץ.
בשלב הראשון הצטרפו אליו בתיה שושני אשתו וגילה עופר. שלושתם ניסחו יחד את חזון המכון. [גרסא באנגלית]. מיכל חזן חברה אליהם, וארבעתם היוו את צוות הכינון וההיגוי של ייסוד המכון. צוות ההיגוי אסף סביבו קבוצת אנשי מקצוע בכירים ואנשי רוח ואקדמיה מתחומים שונים בעלי ידע, עניין ותשוקה לפסיכואנליזה.
על הקבוצה המייסדת נימנו: אליס בוראס, ביאטריס פריאל, בתיה שושני, גבי מן, ג'יזל ורד, גילה עופר, דניאל כנפו, חיים מרגלית, חני בירן, מיכאל שושני, מיכל חזן, נעמי הולר, קובי אבשלום, שמשון ויגודר.
תמיכה משמעותית לתהליך הקמת המכון ניתנה, בין השאר, על ידי Stephen A. Mitchell ז"ל (עמו נוצר קשר חם ומפרה אשר מתואר בלינק המצורף), ועל ידי פסיכואנליטיקאים בכירים אחרים בעולם אשר ליוו את השלבים הראשונים בהקמת המכון. אחדים מתוכם נמנים היום על הוועדה המייעצת של המכון בראשותם של Owen Renik ו-Paul Ornstein.
המכון נוסד בשאיפה ליצור מסגרת אשר תאפשר שיח חופשי ופתוח בין גישות וזרמים פסיכואנליטיים שונים מצד אחד, ובין דיסציפלינות שונות לבין הפסיכואנליזה מאידך. המכון נוסד כקהיליה אינטלקטואלית של קלינאים ואקדמאים שאינם קלינאים, בעלי עניין בתפיסת העולם הפסיכואנליטית.
המכון מחויב לזיקה חברתית ולהתייחסות למגזרי האוכלוסיה השונים במציאות הישראלית, בהתאם לערכים ההומניסטים עליהם הפסיכואנליזה מושתתת.
המכון מקיים קשר הדוק עם מוסדות פסיכואנליטיים אחרים באירופה ובאמריקה.
מטרת המכון הנה לעודד רמת ידע ומיומנות גבוהים אצל חבריו וליצור תהליך של התהוות מקצועית עבור עמיתים חדשים המעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית ובשותפות במכון. אנו שואפים להקנות הכשרה בעלת צביון חופשי אשר תעודד אצל הלומדים יצירתיות וחדשנות תוך שמירה על סטנדרטים של איכות ותוך מחויבות אתית לפונים לטיפול בכל תחומי בריאות הנפש.
המבנה הארגוני של המכון כולל: יו"ר, ועד מנהל מורחב המורכב מראשי וועדות: ועדת הכשרה, ועדת הוראה, ועדת קבלה, ועדה מדעית, ועדת כנסים, ועדה למעורבות חברתית, ועדת אתיקה ותקנון, גזבר (שניים מחברי הועד המנהל ביחד עם היו"ר מהווים הנהלה מצומצמת).

הפעילות והלמידה במכון מתנהלות בשני מסלולים נפרדים:
האחד הינו פורום, שעוסק בלימוד בקבוצה הגדולה של כל חברי המכון. פורום זה נפגש אחת לחודש למספר שעות. המפגשים כוללים למידה תיאורטית וקלינית ולעיתים דיונים ארגוניים. בחלק הלימודי, הן העמיתים במכון והן אורחים שונים מהארץ ומחו"ל מציגים את עבודותיהם ומעלים לדיון נושאים הקשורים בלב ליבה ובמהותה של הפסיכואנליזה. בחלק הארגוני הקבוצה דנה בנושאים הקשורים בפעילות המכון ובמסגרות הלימוד ומקבלת החלטות עקרוניות בנושא זה.

מסלול שני של פעילות הוא זה של קבוצות ההכשרה. קבוצות ההכשרה פועלות על בסיס תכנית לימודים קבועה מראש, יחד עם מגוון רחב של שיעורי בחירה אפשריים, ובשילוב דינמי עם לימוד מהתנסות קלינית. הן בלמידה התאורטית, הן בהתנסות המעשית, אנו שואפים לכונן מקום של פתיחות וריבוי דעות וליצור אקלים של חופש מירבי ללמידה, להתפתחות מקצועית, ולמחויבות לטובת המטופלים.

 

 

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו