פרטי חבר

מיכל
אילון
תואר: מ.א.
הגדרה: אנליטיקאי מנחה מבוגרים
התמחות: מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0522591593
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: שפינוזה 6 תל אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו