פרטי חבר

דורית
אשור
תואר: ד"ר
הגדרה: עמית בינתחומי
התמחות:  
נייד: 026415018
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו