פרטי חבר

איה
בירגר
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי
התמחות:  
נייד:
טלפון בקליניקה: 4664100 054
כתובת הקליניקה: תל אביב

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו