פרטי חבר

מקסים
בן אמו
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי למבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0544242687
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: הרצליה
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו