פרטי חבר

ענר
גוברין
תואר: פרופ'
הגדרה: אנליטיקאי למבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0523679961
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: בית אל על, בן יהודה 32 תל אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו