פרטי חבר

אורלי
הלר
תואר:  
הגדרה: עמיתה
התמחות:  
נייד: 0526808112
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו