פרטי חבר

ג'יזל
ורד
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי מנחה מתבגרים ומבוגרים
התמחות: ילדים, מתבגרים ומבוגרים
נייד: 054-4707419
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: תל אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו