פרטי חבר

מיכל
חזן
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאית מנחה ילדים- מתבגרים ומבוגרים
התמחות: ילדים, מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0507558824
טלפון בקליניקה: אין
כתובת הקליניקה: מרכז תל אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
חזן, מ. ( 2017) התנועה של הילדה לעבר הזולת-״מהיות עד אי-היות״, עורכות: א. רחבי, ר. קלע, ק. גולדברג, כתבים, עמ׳ 191-212 חזן, מ., חזן, י. (2007), אין אם מתה, עורך מ., גרנק, עמ׳ 77-92, האם המתה, א., גרין, תולעת ספרים, תל-אביב. חזן, י. ( 2014), להרף עין ולתמיד, בעריכת מיכל חזן, הוצאת מודן.

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו