פרטי חבר

מיכל
חזן
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי מנחה ילדים, מתבגרים ומבוגרים
התמחות: ילדים, מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0507558824
טלפון בקליניקה: אין
כתובת הקליניקה: מרכז תל אביב

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו