פרטי חבר

עדית
ניר
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי
התמחות: מבוגרים
נייד: 0544807503
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: בית הכרם, ירושלים
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו