פרטי חבר

תמר
סיני
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי
התמחות: מבוגרים
נייד: 052-2442014
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: גבעתיים

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו