פרטי חבר

שי
פרוגל
תואר: פרופ'
הגדרה: עמית בינתחומי
התמחות:  
נייד: 0505798430
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו