פרטי חבר

אדוה
פרנק-שוובל
תואר: ד"ר
הגדרה: עמית בינתחומי
התמחות:  
נייד: 0523479149
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: ת.ד. 3595 ירושלים
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו