פרטי חבר

שרי
ציבולסקי
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי מנחה מתבגרים ומבוגרים
התמחות: מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0507548165
טלפון בקליניקה: 0507548165
כתובת הקליניקה: המגדל 1 בית יצחק

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו