פרטי חבר

דבורה
צלנר
תואר: M.A
הגדרה: אנליטיקאית למבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0522521585
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: תל מונד הלילך 1
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו