פרטי חבר

דבורה
צלנר
תואר: M.A
הגדרה: אנליטיקאית למבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0522521585
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: רמת השרון
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו