פרטי חבר

איתן
קרת
תואר: MSSW LCSW
הגדרה: אנליטיקאי
התמחות: מבוגרים
נייד: 0542000712
טלפון בקליניקה: 0542000712
כתובת הקליניקה: תל אביב

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו