פרטי חבר

איתן
קרת
תואר: MSSW LCSW
הגדרה: אנליטיקאי למבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0542000712
טלפון בקליניקה: 0542000712
כתובת הקליניקה: תל אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו