פרטי חבר

אהוד
רוזנטל
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי מנחה מתבגרים ומבוגרים
התמחות: מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0509088861
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: סמטס7 ירושלים
כתובת קליניקה נוספת: איינשטיין 59 תל אביב [להדרכה בלבד]
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו