פרטי חבר

דורית
רינגרט
תואר:  
הגדרה: עמית בינתחומי
התמחות:  
נייד: 0545459576
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו