פרטי חבר

בתיה
שושני
תואר: דוקטור
הגדרה: אנליטיקאי מנחה מבוגרים
התמחות:  
נייד: 0522648634
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: אמיל זולא, 22/1, תל אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו