פרטי חבר

מיכאל
שושני
תואר: דוקטור
הגדרה: אנליטיקאי מנחה מבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0528800533
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: אמיל זולא, 22/1, תל אביב

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו