פרטי חבר

נעמי
ליברמן
תואר: שני
הגדרה: אנליטיקאית למבוגרים
התמחות: מבוגרים
נייד: 0545588225
טלפון בקליניקה: 29942228
כתובת הקליניקה: רייש לקיש 7/א ירושלים
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו