פרטי חבר

רוית
ראופמן
תואר: פרופ'
הגדרה: עמיתה בינתחומית
התמחות:  
נייד: 0526458502
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו