פרטי חבר

מלכה
הירש נפחן
תואר: חברה נלווית של כבוד honorary affiliates
הגדרה:  
התמחות:  
נייד:
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: England, London
כתובת קליניקה נוספת:  
פרסומים:  

כל הזכויות שמורות © 2015 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו