פרטי חבר

רועית
דהן
תואר:  
הגדרה: עמיתה בינתחומית
התמחות:  
נייד: 0544733647
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו