פרטי חבר

תמי
קצנשטיין מאירוביץ
תואר:  
הגדרה: עמיתה
התמחות:  
נייד: 0522318880
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו