פרטי חבר

דר
שר-אל ניב
תואר: ד"ר
הגדרה: עמיתה
התמחות: ילדים, מתבגרים ומבוגרים
נייד: 0524789810
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה: הגולן 13רמת החייל, תל אביב
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו