פסיכותרפיה פסיכואנליטית – מבנה התוכנית

 

מבנה התוכנית תהליך הקבלה תוכנית הלימודים לוח שנתי סגל התוכנית

 

התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית היא תוכנית לימודים תלת-שנתית. התכנית הוקמה ברוח מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו הדוגל בהטרוגניות רעיונית תיאורטית, בשקיפות ועקרונות דמוקרטיים במבנה האירגוני ובהכשרה של מטפלים למודעות ורגישות חברתית גבוהה. [לחצו לקריאה נוספת על תולדות המכון]

מטרות התוכנית הן פיתוח והעמקת הידע התיאורטי והכישורים הקליניים לעוסקים בפסיכותרפיה, תוך הכרת ריבוי הגישות בפסיכואנליזה בת זמננו.
התוכנית שמה דגש על פיתוח היכולת הקלינית, הטכניקה והנוכחות הטיפולית, לצד פיתוח החשיבה התיאורטית.
ברוח מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו התוכנית משלבת את הרחבת ההבנה הפסיכואנליטית דרך מפגש בינתחומי עם תחומי דעת נוספים; ובנוסף מאפשרת התבוננות ברלוונטיות של הפסיכואנליזה להבנת ההקשר התרבותי-חברתי כפי שהוא מופיע בקליניקה.
התוכנית מוכרת על ידי החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל [הפ"י] כהשתלמות מקצועית מובהקת.

[מצורף האישור להורדה]

מרכזי התוכנית: ד"ר חנה אולמן, פרופ' ענר גוברין

מרכזי הוראה: מיכל זלינגר, חווה ינאי מלאך, ד"ר אדוה פרנק שוובל (מרכזת הבינתחומיות)

מרכזי קבלה: שרי ציבולסקי, יניב כץ

אודות צוות התוכנית והמרצים: כאן 

הלימודים בתוכנית

מתקיימים שלוש פעמים בחודש בימי ג', בין השעות 15:00- 21:45, במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. ביום ג' האחרון בכל חודש לא מתקיימים לימודים, למעט פעמיים בכל סמסטר שבהן התלמידים ישתתפו בערבי התוכנית המדעית של המכון.
“ימי קורונה” – מדיניות מרכז הלימודים היא לעשות כל מאמץ על מנת לקיים למידה פרונטלית, בהתאם להנחיות ודרישות של משרד הבריאות. במקרה שלא תתאפשר למידה פרונטלית, בשל סגר כללי או כל מגבלה אחרת, הלמידה תיערך מרחוק באמצעות זום.

חובות הלימודים

בתום שנת הלימודים השנייה יוגש סיכום טיפול עליו ניתנה ההדרכה במהלך השנה.
בתום הלימודים תוגש עבודת גמר, שתתאר תהליך טיפולי המשלב דיון תיאורטי.
התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד במידה ויוחלט כך ע"י צוות ההוראה של התכנית וצוות הניהול של המרכז

הדרכות אישיות

התוכנית מחייבת את הלומד בה להיות בהדרכה אישית – בהיקף של לפחות 40 שעות הדרכה בכל שנת לימודים – על ידי שני מדריכים (לאחר שנה וחצי יש להחליף מדריך על מנת שתהיה התנסות עם שני מדריכים שונים). ההדרכה תינתן על ידי אנליטיקאים ועמיתים בכירים מרשימת המדריכים של מכון תל אביב פסיכואנליזה בת זמננו.

תלמידי התוכנית זכאים לתעריף הדרכה מוזל (290 שקלים) אצל המדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התוכנית. כמו כן התלמידים יהיו זכאים לטיפול פסיכואנליטי בתעריף מוזל אצל מטפלים מרשימה המוכרת על ידי התוכנית.

רשימת המדריכים: רשימת-מדריכים-התוכנית-לפסיכותרפיה | רשימת מטפלים בתעריף מוזל: לחצו כאן
*
מחיר טיפול מוזל 300 ש"ח

תעודת גמר

התוכנית מקנה תעודה בפסיכותרפיה, המוכרת על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. .

שכר לימוד | תנאי תשלום וביטול

שכר הלימוד השנתי לסטודנט: 10,500 ש"ח.
מקדמה על חשבון שכר הלימוד בסך 1,000 ש"ח תשולם מיד עם הודעת הקבלה ללימודים  (לא תוחזר במקרה של ביטול).
דמי הרשמה בסך 300 ש"ח (לא יוחזרו ולא יכללו בשכר הלימוד) – לתשלום דמי הרשמה לחצו כאן.

שעת הדרכה: 290 ש"ח. ההדרכה הפרטית תשולם ישירות למדריך.

הפסקת לימודים: תתבצע באמצעות הודעה בכתב למזכירות התוכנית. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב. במידה והנרשם יבטל את לימודיו בתוכנית שבועיים לפני או אחרי תחילת הלימודים, יוחזר 80% משכר הלימוד.
במקרה של ביטול במהלך שנת הלימודים לא יהיה החזר כספי.
מקרים חריגים יידונו בוועדת חריגים.

ביצוע התשלום מהווה אישור לקריאה והבנת התנאים מעלה.

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות לבצלאל במייל: info@taicp.org.il

תוכנית הלימודים המלאה: כאן.

התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מוכרת על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

הרצאות מכנסים וערבים

מהי לשון הפנייה? קוויריות, מגדר ומיניות בפסיכואנליזה | הקלטות מהכנס השנתי של התוכנית (06.01.2023) בקישור זה

תמונה כנס פסיכותרפיה

הרצאה בערב פתוח של התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (שהתקיים בזום)
ד"ר חנה אולמן | "אתיקה של תשוקה: גלגולי אהבה בטיפול הפסיכואנליטי"

ד"ר חנה אולמן, הרכזת האקדמית של התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, נשאה הרצאה בערב פתוח למתעניינים, עם פתיחת ההרשמה ללימודים בתוכנית בשנה"ל 2022-2021.
ההרצאה: "אתיקה של תשוקה: גלגולי האהבה בטיפול הפסיכואנליטי".
המתדיינים: פרופ' ענר גוברין, הרכז האקדמי של התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, ופרופ' שי פרוגל.

"פשר החלום – היבטים תאורטיים וקליניים" | הקלטה מהכנס השנתי הראשון של התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

בהקלטה, מתוך הכנס שנערך (בזום) ב-28 בינואר 2022, הרצאותיהם של מקסים בן אמו, ד"ר רוני כרמלי,
ד"ר מעין מזור וד"ר גילה עפר.
דברי פתיחה: שימי תלמי, היו"ר החדשה של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
מנחים: פרופ' ענר גוברין וד"ר חנה אולמן.

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו