פסיכותרפיה פסיכואנליטית – צוות התוכנית והמרצים

מרכזי התוכנית

ד"ר חנה אולמן – פסיכולוגית קלינית; פסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ובעבר יו"ר המכון. מלמדת ומדריכה במסלול ההתייחסותי בית הספר לפסיכותרפיה בביה"ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, וחברה בוועדת התוכנית לדוקטורט לפסיכואנליזה באוניבסיטת תל אביב. בעבר נשיאת הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית.

ד"ר ענר גוברין – פסיכולוג קליני; אנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; ראש מסלול דוקטורט "פסיכואנליזה ופרשנות", בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. ערך וכתב מאמרים וספרים העוסקים בהתפתחות הידע הפסיכואנליטי ובתפיסות האמת של קהילות פסיכואנליטיות שונות בהם: "בין התנזרות לפיתוי – גלגוליה של הפסיכואנליזה באמריקה" (דביר, 2004)  "המוקסמים והמוטרדים – דימויי הידע של הפסיכואנליזה" (כרמל, 2017); ו"ספת התרבות – פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה" (רסלינג, 2019).

מרכזי הוראה

מיכל זלינגר – פסיכואנליטיקאית מנחה למבוגרים וילדים. חברה, מלמדת ומדריכה במכון תל אביב  לפסיכואנליזה בת זמננו.(בעבר יו"ר ועדת הוראה וחברה בוועד המנהל); מלמדת ומדריכה בתוכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטאות בר אילן ותל אביב ובמכון מגיד.

חוה ינאי-מלאך – MSW, פסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו (בעבר יו"ר ועדת קבלה וחברה בוועד המנהל); מרצה ומדריכה בתוכניות לפסיכותפיה פסיכואנליטית (בת"א, אשקלון ובר אילן).

פרופ' שי פרוגל – מרצה לפילוסופיה, מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב. עמית בינחומי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

מרכזי קבלה

שרי ציבולסקי  פסיכואנליטיקאית מנחה, מדריכה, מורה ויו"ר לשעבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. מלמדת ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית באוניברסיטת בר אילן ובתוכניות לימוד נוספות.

יניב כץ – פסיכולוג קליני מומחה, עמית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו (לשעבר חבר ועדת הקבלה והוועד המנהל); מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מכון מגיד (האוניברסיטה העברית), בתוכנית מבטים (אוניברסיטת בר אילן) ובתוכנית לפסיכותרפיה של מכון ישומים קליניים. מדריך בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של הפסיכולוגים החינוכיים.

המרצים

שרי ציבולסקי  פסיכואנליטיקאית מנחה, מדריכה, מורה ויו"ר לשעבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. מלמדת ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית באוניברסיטת בר אילן ובתוכניות לימוד נוספות.

קובי אבשלום – פסיכולוג קליני מדריך; פסיכואנליטיקאי מנחה; מורה, מדריך ויו"ר לשעבר בתוכנית ההכשרה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; לימד בתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר אילן ובמכון מגיד.

ד"ר מיכאל שושני – פסיכולוג קליני בכיר ופסיכואנליטיקאי מנחה. יוזם, יו"ר מייסד, חבר סגל הוראה ומדריך במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; חבר סגל הדרכה בבית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב; חבר סגל ב- NYU Postdoctoral Program for Psychotherapy and Psychoanalysis; חבר פעיל ב-APsaA ב- IPA, וכן ב-APA.
מחבר הספרים: (Dare to be Human: A Contemporary Psychoanalytic Journey (2010
ובשיתוף עם ד"ר בתיה שושני:
Timeless Grandiosity And Eroticized Contempt: Technical challenges posed by narcissism and perversion (2020) in press

ד"ר גבי מן – פסיכולוגית קלינית מדריכה, אנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ויו"ר לשעבר של המכון; ובתוכנית ההכשרה  "רוח אדם"; ראש מסלול לימודי המשך ב"פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי", אוניברסיטת תל אביב. חברה  במערכת הירחון Psychoanalytic Inquiry
וכן במערכת Psychoanalysis, Self and Context.

גב' רות קורמן – פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית במכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; פעילה בוועדות ובהנחיית קבוצת עמיתים במכון תל-אביב; מורה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב; מדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר-אילן; ומורה במרכז ויניקוט, שלוחת אילת; אחראית לשעבר על המתמחים וההתמחות במכון רמת אביב.

גב' הדר קמפינסקי-שוייצר – פסיכואנליטיקאית, פסיכולוגית התפתחותית מומחית; מלמדת בתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית ובתכנית הבינתחומית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; מרכזת במכון את קבוצת הקריאה של כתבי מלאני קליין; מורה ומדריכה במסגרות שונות בהן מרכז וויניקוט, התחנה לטיפול פסיכולוגי גבעת חיים ואחרות.

גב' סמדר אשוח – פסיכולוגית קלינית מדריכה; אנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; אנליטיקאית קבוצתית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית; חברת אפק; מורה ומדריכה במסגרות שונות.

פרופ' שי פרוגל – מרצה לפילוסופיה, מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב. עמית בינתחומי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

מר מקסים בן אמו – פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; מרצה ומורה במשנתו של פרויד במסגרות שונות; פרסם שורה של מאמרים בארץ ובצרפת בעלי זיקה למטה-פסיכולוגיה הפרוידיאנית; מרצה, מדריך ומטפל בטיפול הורה-ילד באוריינטציה פסיכואנליטית; ראש היחידה לטיפול הורה-ילד במכון שלם; העורך המדעי ומחבר המבוא של הספר "תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות".

גב' גדית אוריין – פסיכואנליטיקאית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; מטפלת זוגית; מלמדת ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה המרכז הבינתחומי, בשירות הפסיכולוגי כפר סבא ובמרכז ״אלומה״ בתל אביב; יו"ר במשותף והנציגה הישראלית בוועידת הקנדידטים הבינלאומית של ה-.IARPP

ד"ר גד בן שפר – פסיכולוג קליני ועמית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; מלמד באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח.

עמנואל עמרמי – פסיכולוג קליני בכיר; פסיכואנליטיקאי ומורה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

דורית רינגרט – ציירת; מלמדת במכללת אורנים ובמרכז האקדמי ויצו חיפה; עמיתה בינתחומית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

ד"ר מירי רוזובסקי – סופרת, חוקרת ומנחה תהליכי כתיבה. עמיתה בינתחומית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו