התוכנית המדעית לשנת 2023-2022

ערבי הפורום | ימי שלישי

סמסטר א':

פורום ראשון: 25.10.22 | שלושה מבטים על "איש העכברושים".
ליאת לוי וכטנברג, ד"ר ליעד קב ונקי, ד"ר אורנה ראובן. מנחה: ד"ר גדי בן שפר.

פורום שני: 29.11.22 | היכרות מחודשת עם אישה אלמונית – הסתכלות מנקודת מבטו של לוואלד.
ד"ר גילה עופר, ד"ר מיכל בן נפתלי. מנחה: פרופ' שי פרוגל.

פורום שלישי: 27.12.22 | הקשבה אנליטית בת זמננו לטיפול של מלאני קליין בריצ'ארד.
ד"ר קרן דאון, הדר קמפינסקי שוייצר. מנחה: מקסים בן אמו.

פורום רביעי: 31.01.2023 | שתי התייחסויות לאפשרויות של להיות ולא להיות בעקבות ויניקוט.
ד"ר נחמה אורדע, ענת פרי. מנחה: אילנה מישאל.

סמסטר ב':

פורום חמישי: 28.03.23 | מחשבות על "עריצות" בעקבות מלצר.
קובי אבשלום, ד"ר רועית דהאן. מנחה: רחלי גיא.

פורום שישי: 02.05.23 | "פעם ראה אותי נתפס בגשם ללא מעיל ומטריה" – עיון בווינייטה קלינית של ביון על הלוצינציות וממשות. ד"ר גילית הורויץ ורוני עמיאל. מנחה: אורלי לבון.

פורום שביעי: 30.05.23 | התבוננות בביטוייה  של ההעברה הנגדית – עיון מחודש במאמרה של ג'ודי דייויס
Love in the afternoon. ד"ר חנה אולמן, ד"ר אבי ברמן. מנחה: ד"ר שלומית ידלין-גדות.

פורום שמיני: 27.06.23 | פורום סיום השנה: מבט מחודש מחלון מטוס ומתוכה של מגירת ילדות בעקבות קוהוט. איריס אלירז, ד"ר רות קרא. מנחה: פרופ' רוית ראופמן.

ערבים מדעיים | ימי ראשון וחמישי

אירועים מטעם הוועדה המדעית: ימי עיון, השקות ספרים, כנס ויום חזון

סמסטר א'

04.12.22 (יום א'): ערב השקת ספרה של של ד"ר גבי מן.

18.12.22 (יום א'): ערב השקת ספרה של פרופ' עופרית שפירא-ברמן.

12.01.23 (יום ה'): שיח מכוני.

27.1.23 (יום ו'): "נתיבים בפסיכואנליזה מקליין ועד הינשלווד" (סמינר מקוון).
מנחות: הדר קמפינסקי שוייצר וד"ר רוני כרמלי

סמסטר ב'

16-17.03.23 (חמישי-שישי): הכנס השנתי של המכון: "רגעים חיים ואינטואיציה בהעברה נגדית"
בהשתתפות פרופ' רוברט הינשלווד.

02.04.23 (יום א'): ערב השקת ספרם של סמדר אשוח ואבי ברמן.

20.04.23 (יום ה'): השקת ספרם של מיכאל ובתיה שושני.

28.04.23 (יום שישי): יום חזון.

04.05.23 (יום ה'): ערב עיון  – פנים שונים לטיפול הפסיכואנליטי.

18.05.23 (יום ה'): הרצאות בית מדרש.

01.06.23 (יום ה'): אסיפה כללית: בחירות קטנות + שיח מכוני.

29.06.23 (יום ה'): הרצאות בית מדרש.

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו