ערב בינתחומי | נחמה ותיקון במחזה נוטות החסד, המחזה השלישי של אורסטיאה – לאייסכילוס

הערב הבינתחומי הראשון לשנת 2024 נערך ב-14 בינואר 2024, מאה ימים אחרי 7 באוקטובר. בערב, שהוקדש למחזה נוטות החסד, המחזה השלישי של אורסטיאה לאייסכילוס, מרצים יורם קנצלר ואודי רוזנטל.

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו