מי אנחנו

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו הוא מכון להכשרה, ללימוד ולחקר הפסיכואנליזה על זרמיה השונים. המכון שואף להקנות רמת ידע ומיומנות גבוהות בתיאוריה ובפרקטיקה פסיכואנליטית ולאפשר תהליך של התהוות מקצועית מתמשכת עבור עמיתים המעוניינים בהכשרה פסיכואנליטית ובשותפות בעשייה במכון.

אנו שואפים להקנות הכשרה בעלת צביון חופשי, מרובת פרספקטיבות, אשר תעודד אצל הלומדים יצירתיות, חשיבה ביקורתית וחדשנות בתוך סטנדרטים של איכות, ותוך שמירה על מחויבות אתית כלפי הפונים לטיפול בכל תחומי בריאות הנפש.

המכון, שנוסד ב-1999, נעשה מאז לבית מקצועי וקהילה פעילה עבור חבריו, גם לאחר סיום שנות הלימודים הפורמליות. חברי המכון שותפים בעיצוב אופיו והפעילות בו. המכון מקיים גם קשר הדוק עם מוסדות פסיכואנליטיים בעולם.

מבנה ארגוני

המכון הוא עמותה ללא כוונת רווח. המבנה הארגוני כולל: יו"ר, ועד מנהל מורחב המורכב מראשי הוועדות – ועדת הכשרה, ועדת הוראה, ועדת קבלה, ועדה מדעית, ועדה בינתחומית, ועדה למעורבות חברתית, ועדת אתיקה ותקנון, וגזבר. בהנהלה המצומצמת של המכון חברים יו"ר המכון ושניים מחברי הוועד המנהל.
רשימת בעלי התפקידים במכון 

מסלולי הכשרה

במכון מתקיים מסלול הכשרה פסיכואנליטית במבוגרים ומסלול הכשרה לפסיכואנליזה בילדים (שמתלווה למסלול ההכשרה במבוגרים).

תכנית הכשרה לפסיכואנליזה במבוגרים נמשכת לפחות ארבע שנים, וכוללת קורסי חובה, סמינרים קליניים, קורסי ליבה בגישות פסיכואנליטיות מרכזיות וסדנאות בחירה בנושאים פסיכואנליטיים תיאורטיים, קליניים ובינתחומיים, עם מנחים מהארץ ומחו"ל. תוכנית ההכשרה לפסיכואנליזה בילדים מאפשרת להתמחות בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר (בנוסף לפסיכואנליזה למבוגרים).
מבנה תכניות ההכשרה המפורט

לאחר סיום ההכשרה התיאורטית הבסיסית, מוזמנים העמיתים להירשם לקורסי הבחירה וכן להמשיך ביוזמתם ללמוד בקבוצות המתארגנות סביב נושאים קליניים ותיאורטיים נבחרים או במסגרת לימודי המשך.

תכניות נוספות

הפסיכואנליזה נולדה מתוך שיח עם תחומי דעת שונים, ומכון תל אביב מבקש להמשיך וליצור מסגרת שתאפשר שיח בינתחומי מעשיר כזה בין גישות פסיכואנליטיות לדיסציפלינות שונות. המכון רואה בחקר ולמידה אינטרדיסציפלינריים נדבך חשוב בחשיבה הפסיכואנליטית, על כן חברים בו גם חוקרים אקדמאים לא קליניים מתחומים שונים, כגון פילוסופיה, ספרות, מוזיקה ואמנות. במסגרת הבינתחומית מציע המכון תכנית לימודים ופעילויות מגוונות.
תכנית הלימודים הבינתחומיים

המכון מחויב גם לזיקה חברתית ולהתייחסות למגזרי האוכלוסיה השונים בישראל, בהתאם לערכים ההומניסטים עליהם הפסיכואנליזה מושתתת. במסגרת הפעילות של הוועדה החברתית מפעיל המכון תכניות פעילות והתנדבות שונות בבתי חולים, עם אוכלוסיות של פליטים, עם נערות במצוקה ועוד.
הוועדה למעורבות חברתית

כתובתנו:
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
ת.ד 39517, תל אביב 61394

 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו