פרטי חבר

דורית
אשור
תואר: ד"ר
הגדרה: עמיתה בינתחומית
התמחות:  
נייד: 026415018
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
אשור, ד' (2018). פרויד 'מיילדת הנשמה': הַשָבַת שְׂפַת הַשֶֶׁפַע הַאִימהי באנליזה של המשוררת .H.D עם פרויד. מארג – כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה, כרך ח', 59 -90. Ashur, D. (2010). »Die heilpotenz der liebe«: Das literarisch-analytische band der hochzeit in Freuds .Gradiva-essay. Internationale Psychoanalyse, 5, 187-209. Ashur, D. (2009). ‘The healing power of love’: The literary/analytic bond of marriage in Freud’s essay on Gradiva. International Journal of Psychoanalysis, 90(3), 595-612. אשור, ד' (2007). 'הספרייה הפנטסטית' של ברברה כריסטיאן – בין מגדל השן האקדמי והמטבח. בתוך י' שפירא, ע' הרצוג ות' הס (עורכים) קנוני ופופולרי – מפגשים ספרותיים (עמ' 66-55). ת"א: רסלינג. אשור, ד' (2006). מבוא לתרגום העברי של ספרן של הלן סיקסו וקתרין קלמנט זה עתה נולדה (La jeune née) . בתוך ק' הילפריך (עורכת) זה עתה נולדה (עמ' 23-7). ת"א: רסלינג.

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו