פרטי חבר

מאירה
חדד רוטמנש
תואר:  
הגדרה: עמיתה
התמחות: מבוגרים
נייד:
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו