פרטי חבר

דפנה
לדין - גורקין
תואר:  
הגדרה: אנליטיקאי למבוגרים
התמחות:  
נייד: 0547986500
טלפון בקליניקה:
כתובת הקליניקה:
כתובת קליניקה נוספת:  
 

כל הזכויות שמורות © 2022 מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו